Av. Mehmet Batuhan YÜCEL

28961

1993 yılında Ankara’da dünyaya gelen Av. Mehmet Batuhan Yücel, ilk ve orta öğretimini Ankara’da tamamlamış, lisans öğrenimi için 2011 yılında girmiş olduğu Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Ankara Barosu nezdinde henüz resmi stajı başlamadan Avcıoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde avukatlıkla tanışan Av. Mehmet Batuhan Yücel, Ankara Barosundaki stajı süresince Avcıoğlu Hukuk Bürosu’nda Stajyer Avukat olarak görev yapmıştır. Resmi stajın tamamlamasına müteakip Ankara Barosu’ndan ruhsatnamesini alarak Avcıoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Avukatlık stajını tamamlamış olduğu Avcıoğlu Hukuk Bürosunda halen avukatlık mesleğini icra etmekte olan Av. Mehmet Batuhan Yücel, şirketlere, kurumlara ve kişilere müvekkillerinin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermekte; başta mahkemelerde, hakem heyetlerinde, icra dairelerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında müvekkillerini temsil etmektedir.

2017 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, halen Atılım Üniversitesi bünyesinde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans alanında sürdürmektedir. Meslek hayatı boyunca birçok eğitim faaliyetine katılmış ve halen katılmakta olup, kendisini hukukun çeşitli alanlarda geliştirmeye ve ilerletmeye devam etmektedir. Aldığı eğitim/sertifikalardan bazıları;

  • Ankara Barosu CMK Eğitim Semineri

Ankara Barosu CMK Sertifikası

  • Türkiye Barolar Birliği Tüketici Hukuku Özel Eğitim Programı

Tüketici Hukuku Özel Eğitim Programı Katılım Belgesi

  • Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Özel Eğitim Programı

Spor Hukuku Özel Eğitim Programı Katılım Belgesi

  • Türkiye Barolar Birliği Eşler Arası Mal Rejimlerinden Kaynaklanan Davalar -Tasfiye – Bilirkişi Raporları ve Uygulamaları Özel Eğitim Programı

Eşler Arası Mal Rejimlerinden Kaynaklanan Davalar – Tasfiye – Bilirkişi Raporları ve Uygulamaları Eğitim Programı Katılım Belgesi

  • Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Özel Eğitim Programı

Sağlık Hukuku Özel Eğitim Programı Katılım Belgesi

  • Türkiye Barolar Birliği Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu Özel Eğitim Programı

Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu Özel Eğitim Programı Katılım Belgesi

  • Adalet Bakanlığı – Noterlik Belgesi 

3. Sınıf Noterliklere Atanma İmkanı Veren Noterlik Belgesi