Stj. Av. Elif Karya KILIÇ

Stj. Av. Elif Karya KILIÇ 1999 yılı Ocak ayında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk,
orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamış ve 2017 yılında girdiği Başkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni İngilizce hazırlık eğitimi de alarak 2022 yılında
bitirmiştir. 2021 yılı yaz döneminde Avcıoğlu Hukuk Bürosu’nda ilk stajını
yapmıştır. Ağustos 2022’den beri de Avcıoğlu Hukuk Bürosu’nda resmi stajını
devam ettirmektedir.
Lisans öğrenimi sürecinde Otomotiv Hukuku, Miras Hukuku, Kira Sözleşmeleri
başta olmak üzere pek çok alanda faaliyete katılmış, toplumsal cinsiyet, kadın
hakları klinik çalışmaları ve 6284 Sayılı Kanun’un uygulanması yönündeki
çalışmalarda yer almıştır.
Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra-İflas Hukuku özel ilgi
alanlarıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.