Stj. Av. Gamze ECİK

Stj. Av. Gamze ECİK 1999 yılı Mayıs ayında Çankırı’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı’da tamamlamış ve akabinde 2017 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2021 yılında 3.28 ortalamayla bitirmiştir. Ağustos 2021’de ise henüz resmi stajını başlatmadan Avcıoğlu Hukuk Bürosu’nda Stajyer Avukat olarak görev yapmaya başlamıştır.

Lisans öğrenimini sürdürürken, İnsan Hakları Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere birçok faaliyete katılmış, toplumsal cinsiyet sosyolojisiyle yakından ilgilenmiş ve lisans eğitimi boyunca Kadın Hakları Klinikleri ve Çocukların Cinsel İstismarını Önleme Kliniklerinde aktif olarak rol almıştır.

Çalışmalarını yoğun olarak özel hukuk alanında sürdürmekte olan Stj. Av. Gamze ECİK, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku ile yakından ilgilenmektedir.