Çalışma Alanlarımız

Hukuk büromuz, alanında uzman hukukçu ve yardımcı personel kadrosuyla, başta özel ve idare hukukun pek çok alanında müvekkillerine danışmanlık, dava ve icra takipleri konularında hizmet sağlamakta, uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmaktadır.

Borçlar Hukuku

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku 

Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku-Aile Hukuku-Miras Hukuku-Eşya Hukuku)

Ticaret Hukuku

İdare Hukuku

Vergi Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Tüketici Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Ceza Hukuku