Medeni Hukuk

MEDENİ HUKUK

AİLE HUKUKU:

 • Boşanma, ayrılık ve nafaka davalarıve bu davaların fer’ileri,
 • Kişiliğin korunması davaları,
 • Velayet/vesayet davaları,
 • Mal rejimleri,  mal paylaşımı davaları,
 • Babalık-nesep, Soy bağı davaları,
 • Evlat edinme davaları,
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması ve düzenlenmesi davaları,
 • Tanıma ve Tenfiz davaları.

MİRAS HUKUKU:

 • Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi),
 • Vasiyet, ölüme bağlı tasarruf, tenkis davaları,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Gaiplik,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları…

EŞYA HUKUKU:

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar,
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davaları,
 • İştira(Alım), Şuf’a(Ön alım) ve Vefa(Geri alım) davaları,
 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Sınırlı ayni hakların tesisi ve iptali davaları,
 • İpotek tesisi, rehin hakkı,
 • Yabancıların Türkiye’ de Gayrimenkul Edinmesi İşlemleri
 • Bina – Çevre İzinleri,  Yönetim Planı Hazırlanması…