İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

  • Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak iptal davaları,
  • Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak tam yargı davaları,
  • İdari para cezalarından kaynaklanan davalar,
    Disiplin Soruşturmaları veidari mercilere müracaat  yolları hakkında danışmanlık.