Av. Meriç Naz YÜCEL

Av. Meriç Naz YÜCEL 1998 yılı Ağustos ayında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamış ve akabinde 2016 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2020 yılında 3.22 ortalamayla bitirmiştir. Temmuz 2020’de ise henüz resmi stajını başlatmadan Avcıoğlu Hukuk Bürosu’nda Stajyer Avukat olarak görev yapmıştır. Resmi stajın tamamlamasına müteakip Ankara Barosu’ndan ruhsatnamesini alarak Avcıoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Lisans öğrenimini sürdürürken, İnsan Hakları Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere birçok faaliyete katılmış, toplumsal cinsiyet sosyolojisiyle yakından ilgilenmiş ve lisans eğitimi boyunca Kadın Hakları Klinikleri ve Çocukların Cinsel İstismarını Önleme Kliniklerinde aktif olarak rol almıştır.

Çalışmalarını yoğun olarak özel hukuk alanında sürdürmekte olan Av. Meriç Naz Yücel, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku ile yakından ilgilenmektedir.