Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri,
 • Yerli ve yabancı şirket kuruluşları,
 • Şirket anasözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sermaye artırımı ve genel kurul işlemleri,
 • Şirket yapılandırmaları,
 • Şirket birleşmeleri  ve devralma işlemleri,
 • Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi,
 • Tasfiye İşlemleri,
 • Rekabet hukuku,
 • Bankacılıkve Finans hukukundan kaynaklanan davalar,
 • Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar,
 • Sigorta hukukundan kaynaklanan davalar.