Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

  • Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat  çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
  • Uyuşmazlıkların dava dışı çözümü,
  • Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına yapılan şikayetler ve savunmalar,