Sözleşmeler Hukuku

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Büromuz avukatları, iş hayatının çeşitli alanlarında kullanılan her türlüsözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulanmasıkonusunda tecrübeye sahiptirler. İlgili sözleşmeler üzerindemüvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksekyargı içtihatları ve uygulamalar dikkate alınarak çalışılmaktadır.Sözleşmelerin ihlali halinde başvurulan mahkemeler ve tahkimheyetlerinde de müvekkil şirketlerin temsili sağlanmaktadır. İş hayatına ilişkin sözleşmelerin yanışına Avcıoğlu Hukuk Bürosu olarak özel yaşama ilişkin olan her türlü sözleşme ve bu sözleşmelerin incelenmesi ve uygulanması hususlarında da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.