Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HUKUKU

 • Franchise (İsim Hakkı) sözleşmelerin hazırlanması ve yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Fikri ve Sinai haklardan kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları,
 • Marka hakkına ve ismine yapılan tecavüzün men’i davaları,
 • Marka hakkına ve ismine yapılan tecavüzün ref’i davaları,
 • Marka ve patent haklarının tespit edilmesi ve korunması,
 • Marka ve patentlerin tescili,
 • YİDK kararlarının iptali davaları,
 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi ile yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Telif hakkından kaynaklanan davalar,
 • Tasarımların korunması davaları,
 • Haksız rekabet hukuku (haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alma ve müvekkilleri koruma,
 • Rekabet yasağının ihlali davaları,
 • İnternet hukuku danışmanlığı,
 • Her türlü itiraz ve iptal sürecinde müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Hukuki ve cezai yargı mercileri nezdinde tescile ilişkin itiraz ve marka ve patent ihlallerine ilişkin davaların yürütülmesi.