Vergi Hukuku

VERGİ HUKUK

  • Vergi ihtilafları nedeni ile doğan ihtilafların çözümü,
  • Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar,
  • Vergi Mahkemelerinde açılacak tüm davalar,
  • 6183 sayılı Kanundan doğan vergi ihtilafları hakkında danışmanlık