Borçlar Hukuku

BORÇLAR HUKUKU

  • Her türlü sözleşmenin yapılması,
  • Sözleşmeden doğan davalar,
  • Her türlü alacak davaları,
  • Kira-tahliye davaları, Kiralama Hukuku, Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi,
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları